Barruko Araudia 2008-2009

 

araud

1/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa, ikastetxeen autonomi tresnak 28. atalean biltzen ditu:

28. atala.-

1.- Euskal eskola publikoko ikastetxeen autonomia, ikastetxeak epe erdikorako ihardueraren ondorengo eratze-tresnak onartu eta burutzean gauzatzen da. Hona eratze-tresnok:

a) Ikastetxearen hezkuntza-proiektua.

b) Ikastetxearen ikasketa-proiektua.

c) Antolakuntza eta iharduera araudia.

d) Kudeaketa-proiektua.

2.- Aurreko atalkian adierazitako eratze-tresnetan jasotako zehaztapenak urtez urte gauzatzea ikastetxearen egitekoa izango da, horretarako Ikastetxearen urteko plana onartu beharko duela. Hona plan horren atalak:

a) Irakaskuntza-ihardueren egitaraua.

b) Prestakuntza-ihardueren, eskolaz kanpokoen eta osagarrizkoen egitaraua.

c) Urteko kudeaketa-egitaraua.

3.- Ikastetxeak aurreko atalkian adierazitako programen urteko helburuen betetze-maila  onartuko du; era berean atal honetan aipatutako bere aribidearen antolakuntzako baliabideetan egin beharreko aldakuntzak proposatu ahalko ditu txosten horretan.

Esteketan eman gure ikastetxean onartutako eratze-tresnak. Zoritxarrez, gaztelerako bertsioa daukagu bakarrik.

Errankizunak itxitak